ostatnia aktualizacja 21.09.2011 17:30
Mikrotel

   Poczta   

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

Otwieranie stron internetowych firmy . "MIKROTEL" Sp. z o.o. jest równoznaczne z zaakceptowaniem wymienionych poniżej warunków.

Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie masz prawa korzystać z tej witryny.

 

Zawartość stron internetowych firmy "MIKROTEL" Sp. z o.o. jest chroniona prawem autorskim, Copyright © "MIKROTEL" 2002 - 2003. Wszelkie prawa nieprzyznane niniejszym wprost są zastrzeżone. Reprodukcja, przekazanie, dystrybucja lub przechowywanie części lub całości tej zawartości w dowolnej formie bez uprzedniej pisemnej zgody oddziału "MIKROTEL" Sp. z o.o. jest zabronione, jeżeli nie spełnia poniższych warunków.
Firma "MIKROTEL" Sp. z o.o. udziela zgody na przeglądanie stron internetowych firmy "MIKROTEL" Sp. z o.o. na komputerze i drukowanie kopii lub wyciągów z tych stron wyłącznie do własnego użytku; jeśli nie uzyskano pisemnej zgody firmy "MIKROTEL" Sp. z o.o. redystrybucja tych materiałów jest zabroniona. Poszczególne dokumenty na naszych stronach internetowych mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach.

Użytkowanie tej strony i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb prywatnych, niekomercyjnych. Używanie notatek prasowych i innych dokumentów o charakterze publicznym jest dozwolone w komunikatach publicznych pod warunkiem podania źródła tych informacji.

 

Ta witryna i jej zawartość mają służyć wygodzie użytkowników urządzeń MIKROTEL. Zawartość stron internetowych firmy "MIKROTEL" Sp. z o.o. jest dostarczana na zasadzie "jaka jest" oraz "taka jak dostępna".

Firma "MIKROTEL" Sp. z o.o. nie gwarantuje, że jej strony internetowe będą działać nieprzerwanie i bezbłędnie. Firma "MIKROTEL" Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany tych stron lub cofnięcia prawa dostępu do nich w każdej chwili.

 

Nie udziela się żadnego rodzaju gwarancji bezpośrednich ani dorozumianych, w tym między innymi gwarancji dotyczących tytułu lub nienaruszania przepisów ani też dorozumianych gwarancji możliwości sprzedaży lub odpowiedniości do określonych celów w związku z dostępnością, dokładnością, rzetelnością lub zawartością tych stron.

 

Firma "MIKROTEL" Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wtórne szkody, utracone zyski lub przerwy w działalności wynikające z używania lub niemożności użycia tej usługi, nawet jeśli została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają wykluczenia pewnych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności, tak więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania w danym przypadku. W takiej sytuacji odpowiedzialność firmy "MIKROTEL" Sp. z o.o. będzie ograniczona do maksymalnego poziomu dopuszczalnego prawem.

W celu ułatwienia dostępu Firma "MIKROTEL" Sp. z o.o. może umieszczać łącza do stron internetowych należących lub prowadzonych przez inne podmioty. Łącząc się z witryną należącą do innego operatora, należy zapoznać się z zasadami korzystania z tej witryny i zaakceptować je przed jej użyciem. Użytkownik przyjmuje też do wiadomości, że Firma "MIKROTEL" Sp. z o.o. nie ma kontroli nad zawartością takich witryn i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały tworzone i publikowane w witrynach należących do osób trzecich. Ponadto łącza do witryny nienależącej do Firmy "MIKROTEL" Sp. z o.o. nie sugerują, że firma "MIKROTEL" Sp. z o.o. popiera określoną firmę, produkty lub usługi wymieniane w tego rodzaju witrynie.

 

Przekazując materiały do któregokolwiek z naszych serwerów na przykład pocztą elektroniczną lub poprzez strony internetowe Firmy "MIKROTEL" Sp. z o.o., zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że:

  • materiały nie mogą zawierać pozycji niezgodnych z prawem lub nienadających się do publikacji z innych powodów;
  • dołożysz wszelkich uzasadnionych starań, aby przejrzeć i usunąć wirusy lub inne zanieczyszczające i szkodliwe elementy przed przekazaniem nam jakichkolwiek materiałów;
  • musisz być właścicielem materiałów lub posiadać nieograniczone prawo do przekazania ich do nas, natomiast Firma "MIKROTEL" Sp. z o.o. może publikować te materiały bezpłatnie lub włączać je oraz koncepcje w nich przedstawione do swoich produktów bez ponoszenia odpowiedzialności;
  • nie podejmiesz żadnych działań przeciwko nam w związku z przekazanymi materiałami i zapewnisz nam odszkodowanie, w razie gdyby osoby trzecie podjęły przeciw nam kroki w związku z przekazanym przez Ciebie materiałem.

 

MIKROTEL jest zastrzeżonym znakiem towarowym "MIKROTEL" Sp. z o.o. Nazwy produktów MIKROTEL są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy "MIKROTEL" Sp. z o.o. Inne wymienione tu nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi odpowiednich właścicieli. Dostęp do tej witryny nie powinien być interpretowany jako dorozumiane przyznanie, udzielenie lub przekazanie w inny sposób jakiejkolwiek licencji na używanie jakichkolwiek znaków umieszczonych w tej witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy "MIKROTEL" Sp. z o.o. lub osób trzecich, do których one należą.

 

Copyright © "MIKROTEL" 2002-2003  Wszelkie prawa zastrzeżone

KONTAKT:
Tel./Fax: 17 852 91 98, E-mail: sekretariat@mikrotel.com.pl
[aktualności] [produkty] [dystrybucja] [serwis] [do pobrania] [usługi] [kontakt]
[warunki korzystania z witryny] [polityka prywatności]